verkoop grondverzetmachines

BMWT keuring

Wat is BMWT keur?

De Arbowet verplicht werkgevers hun werkmaterieel periodiek door een deskundige te laten keuren. Met BMWT-Keur:

  • Voldoet een werkgever aan de Arbowet.
  • Wordt het werkmaterieel deskundig gekeurd.
  • Is de keuring te combineren met onderhoud, zodat onnodige stilstand wordt voorkomen.

Hoe werkt het?

Voor de keuring van werkmaterieel maak je een afspraak met ons. Deze keuring kan eventueel worden gecombineerd met een onderhoudsbeurt of reparatie. Onze keurmeester loopt het materieel na aan de hand van een gestandaardiseerd keuringsformulier met bijbehorende instructies. De keurmeester noteert de resultaten van de keuring op het BMWT-keuringsformulier. Van ieder gebrek dat de keurmeester tegenkomt, geeft hij aan wat de noodzakelijke maatregelen zijn om het te verhelpen. Als de truck of machine is goedgekeurd, plakt de keurmeester een jaarsticker op de basissticker. Hieraan kun je zien wanneer het materieel opnieuw gekeurd dient te worden. Bij afkeur plakt de keurmeester de sticker pas nadat de gebreken zijn verholpen.

Wat te doen bij een geschil?

De Stichting BMWT-Keur kent zowel voor klantbedrijven als certificaathouders een procedure voor de behandeling van een klacht of onvrede met betrekking tot een beslissing van het BMWT-Keur. In eerste instantie zal worden geprobeerd door gezamenlijk overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dit niet lukken dan kan de formele klachtenprocedure in gang worden gezet. De klacht wordt schriftelijk kenbaar gemaakt bij de directeur van de Stichting BMWT-Keur. Deze stuurt de klacht door naar het College van Toezicht. Het College van Toezicht stelt een onderzoek in en doet vervolgens uitspraak.

Wat kost een BMWT keuring?

Neem contact met ons op.

ADRES / TELEFOON

  • Heeghstraat 78
  • 6942 PG Didam
  • Algemeen: 0316-221465
  • Werkplaats: 0316-225949
  • Handel: 06-23732126
  • Planning: 06-22517982
keyboard_arrow_up